هدف دوره

در چند سال اخیر، به دلیل گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی، به‌ویژه دوره‌های دکتری، در داخل کشور و نقش قابل توجه زبان انگلیسی برای قبولی در این دوره‌ها، آزمون‌های مختلفی به منظور ارزشیابی توانمندی‌های زبان انگلیسی داوطلبین، در داخل کشور برگزار می‌شود. یکی از این آزمون‌ها [1]MSRT MCHE) سابق) است که به وسیله سازمان سنجش برگزار می‌شود. این آزمون مهارت‌های خواندن و درک مطلب، واژگان، درک مطلب شنیداری و گرامر را مورد ارزشیابی قرار می‌دهد. دوره آمادگی آزمون اِم‌اِس‌آرتی با هدف آشنا کردن داوطلبین با آزمون اِم‌اس‌آرتی و ارتقاء مهارت های خواندن و درک مطلب و واژگان، درك مطلب شنیداری و گرامر زبان انگلیسی آنها برگزار می­گردد. برای آماده‌سازی داوطلبین شرکت کننده در آزمون‌های تحصیلات تکمیلی داخل کشور برگزار می‌گردد.

[1].  Ministery of Science, Research and Technology Test

سرفصل های دوره

این دوره شامل یک ترم 80ساعته است و طی 10 هفته و بر اساس سرفصل‌های ارائه شده در جدول زیر برگزار می‌شود.


مهارت

سرفصل‌ها

خواندن و درک مطلب

معرفی انواع پرسش­ های خواندن و درک مطلب، آموزش نحوه پاسخ دادن به آنها و انجام تمرین با تست­های مربوطه. این پرسش­ ها موارد زیر را شامل می­ گردد:

- چهارچوب کلی متن (Text Overview)

- موضوع اصلی متن (Main Topic)

- ایده اصلی متن (Main Idea)

- ایده ­­های خاص متن (Specific Ideas)

- هدف اصلی نویسنده (Writer’s Main Purpose)

- دیدگاه نویسنده (Writer’s Viewpoint)

- جزییات متن: پرسش­ های مثبت و منفی (Details)

- استنتاج (Inference)

- مرجع ضمیر (Pronoun Reference)

- حدس معنی لغات (Guessing the Meanings of Words)

- ساختار متن (Text Structure Questions)

گرامر

- معرفی و آموزش ساختارها و نقاط گرامری مطرح در آزمون ­های تافل از قبیل ساختار انواع جمله؛ افعال اصلی؛ افعال كمكي؛ شبه­ فعل­ها؛ افعال مجهول؛ اسم و وابسته­ های پیشین و پسین اسم؛ صفت؛ قید و انواع آن؛ ضماير؛ حروف اضافه؛ شبه جملات موصولي، اسمي و قيدي؛ ساختارهاي مقايسه‌اي؛ جملات شرطي؛ نقل قول مستقيم و غير مستقيم؛ افعال سببي و غیره. انجام تمرین با تست ­های مربوطه.

واژگان
 - درک ساختار واژگان: پیشوندها، پسوندها و ریشه‌ها؛ کمک به یادگیری تعداد قابل توجهی واژه با استفاده از کتب آموزش واژه معرفی شده در بخش منابع آموزشی. انجام تمرین بر روی تست‌های مربوطه.

درک مطلب شنیداری

- آموزش تلفظ صداهای انگلیسی، الگوهای استرس و آهنگ انواع جملات

- معرفی انواع پرسش­ های شنیدار و درک مطلب؛ آموزش نحوه پاسخ دادن به آنها و انجام تمرین با تست­ های مربوطه. این پرسش­ها موارد زیر را شامل می­ گردد:

- موضوع اصلی متن یا مکالمه (Main Topic)

- ایده اصلی متن یا مکالمه (Main Idea)

- هدف اصلی گوینده (Speaker’s Main Purpose)

- دیدگاه نویسنده (Speaker’s Viewpoint)

- جزییات متن یا مکالمه: پرسش­ های مثبت و منفی (Details)

- استنتاج (Inference)

هدف دوره

در چند سال اخیر، به دلیل گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی، به‌ویژه دوره‌های دکتری، در داخل کشور و نقش قابل توجه زبان انگلیسی برای قبولی در این دوره‌ها، آزمون‌های مختلفی به منظور ارزشیابی توانمندی‌های زبان انگلیسی داوطلبین، در داخل کشور برگزار می‌شود. یکی از اینها آزمون TOLIMO[2] است که به وسیله سازمان سنجش برگزار می‌شود. این آزمون مهارت‌های خواندن و درک مطلب، درک مطلب شنیداری، نوشتار و گرامر را مورد ارزشیابی قرار می‌دهد. دوره آمادگی آزمون تولیمو با هدف آشنا کردن داوطلبان با آزمون تولیمو و ارتقاء مهارت‌های خواندن و درک مطلب، درک مطلب شنیداری، نوشتار و گرامر زبان انگلیسی آنها برگزار می‌گردد.

[2].

The Test of Language by the Iranian Measurement Organization

سرفصل های دوره

این دوره شامل یک ترم 100 ساعته است و طی 10 هفته و بر اساس سرفصل‌های ارائه شده در جدول زیر برگزار می‌شود.

مهارت

سرفصل‌ها

خواندن و درک مطلب

معرفی انواع پرسش­ های خواندن و درک مطلب، آموزش نحوه پاسخ دادن به آنها و انجام تمرین با تست­های مربوطه. این پرسش­ ها موارد زیر را شامل می­ گردد:

- چهارچوب کلی متن (Text Overview)

- موضوع اصلی متن (Main Topic)

- ایده اصلی متن (Main Idea)

- ایده ­­های خاص متن (Specific Ideas)

- هدف اصلی نویسنده (Writer’s Main Purpose)

- دیدگاه نویسنده (Writer’s Viewpoint)

- جزییات متن: پرسش­ های مثبت و منفی (Details)

- استنتاج (Inference)

- مرجع ضمیر (Pronoun Reference)

- حدس معنی لغات (Guessing the Meanings of Words)

- ساختار متن (Text Structure Questions)

- ساختار واژه

گرامر

- معرفی و آموزش ساختارها و نقاط گرامری مطرح در آزمون ­های تافل از قبیل ساختار انواع جمله؛ افعال اصلی؛ افعال كمكي؛ شبه­ فعل­ها؛ افعال مجهول؛ اسم و وابسته­ های پیشین و پسین اسم؛ صفت؛ قید و انواع آن؛ ضماير؛ حروف اضافه؛ شبه جملات موصولي، اسمي و قيدي؛ ساختارهاي مقايسه‌اي؛ جملات شرطي؛ نقل قول مستقيم و غير مستقيم؛ افعال سببي و غیره. انجام تمرین با تست ­های مربوطه.

درک مطلب شنیداری

- آموزش تلفظ صداهای انگلیسی، الگوهای استرس و آهنگ انواع جملات

- معرفی انواع پرسش­ های شنیدار و درک مطلب؛ آموزش نحوه پاسخ دادن به آنها و انجام تمرین با تست­ های مربوطه. این پرسش­ها موارد زیر را شامل می­ گردد:

- موضوع اصلی متن یا مکالمه (Main Topic)

- ایده اصلی متن یا مکالمه (Main Idea)

- هدف اصلی گوینده (Speaker’s Main Purpose)

- دیدگاه نویسنده (Speaker’s Viewpoint)

- جزییات متن یا مکالمه: پرسش­ های مثبت و منفی (Details)

- استنتاج (Inference)

نوشتار

- مرور ساختارهای گرامری پرکاربرد در نگارش

- شیوه­ های تولید ایده، دسته­ بندی و سازماندهی ایده­ها و ارائه آنها در یک قالب منسجم

- ساختار پاراگراف: جمله اصلی، جملات پایه، جملات پیرو، جمله نتیجه­ گیری

- انواع پاراگراف

- ساختار مقاله

- انواع مقاله

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir