روسی

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1
روسی 1
40
 M پنجشنبه
12:30-16:15 2.500.000
خانم محبتی
رشتچی
 ثبت نام آنلاین 
 2 روسی 3
40
 M  پنجشنبه 12:30-16:15  2.500.000 آقای هوشیار
رشتچی
3 روسی 8
 40  M  پنجشنبه  16:30-19:45 2.500.000
آقای فریدونی
بلوار کشاورز
شروع ترم(تابستان 98):دوشنبه 98/4/10

 


اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir