فرانسه

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
استاد
محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
 1 فرانسه Basic ترم اول
 40  M  یکشنبه-سه شنبه
 18:30-20:15 2.000.000
  بلوار کشاورز
 
 
 
 
 
 
 
 
ثبت نام آنلاین 
 2 فرانسه Basic ترم اول
 40  N  دوشنبه ها
 16:30-20:15  2.000.000   رشتچی
 3 فرانسه Basic ترم اول
40
O
پنجشنبه ها
8:30-12:15
 2.000.000   بلوار کشاورز
4
فرانسه 1 ترم دوم
 40  M دوشنبه ها
16:30-20:15
2.000.000
خانم باقرزاده
رشتچی
 5 فرانسه 1 ترم دوم
 40  N جمعه
8:30-12:15
 2.000.000
 رشتچی
6 فرانسه 2 ترم سوم
40
 M دوشنبه ها
 16:30-20:15  2.000.000  خانم بلوکات
 رشتچی
7 فرانسه 2 ترم سوم
 40  N پنجشنبه ها
8:15-12  2.000.000 خانم باقرزاده
رشتچی
8   فرانسه 3
40
M
 سه شنبه ها
16:30-20:15
 2.000.000 خانم باقرزاده
 رشتچی
9 فرانسه 4
40
 N یکشنبه ها
16:30-20:15
2.000.000

رشتچی
 10 فرانسه 5  40  M پنجشنبه
12:30-16:15 2.000.000 خانم بلوکات
رشتچي
11 فرانسه 6
 40 M پنجشنبه
8:15-12 2.000.000
خانم بلوکات
رشتچي
12 فرانسه 7
40
 M  پنجشنبه 16:30-20:15 2.000.000

رشتچی
13 فرانسه 8 40 M پنجشنبه
12:30-16:15
2.000.000 خانم بلوکات
رشتچی
14  فرانسه 11
40
M
پنجشنبه 12:30-16:15 2.000.000  خانم باقرزاده
رشتچی
شروع ترم(زمستان 97): شنبه 97/10/8

 

:
-
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir