بحث آزاد به زبان انگليسي(Free Discussion)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
گروه
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 استاد محل تشكيل گلاس
 ثبت نام آنلاین
1 Free Discussion
 40 M دوشنبه ها
16:30-20:15
3.000.000
خانم عربشاهی
 رشتچي ثبت نام آنلاین 
شروع ترم(زمستان 97): شنبه 97/10/8

 


اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir