تربیت مدرس زبان انگلیسی(TTC)

 ردیف عنوان دوره
مدت دوره (ساعت)
كد كلاس
زمان برگزاری
شهریه (ریال)
 استاد محل تشكيل كلاس
 ثبت نام آنلاین
1
 TTC  40
M
دوشنبه ها
12:30-16:15
4.400.000
آقای مسگرشهر
رشتچی
2 TTC
 40 N
 پنجشنبه ها
 12:30-16:15 4.400.000
 آقای مسگرشهر
رشتچی
 ثبت نام آنلاين
شروع ترم(بهار 98): سه شنبه  98/1/20
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir