فراگيران محترم مجله الكترونيكي به وسيله نرم افزار  Adobe Flash player  قابل مشاهده مي باشد. در صورت نداشتن اين نرم افزار آن را نصب كرده و سپس مجله را مشاهده نماييد.
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان انقلاب- ابتدای کارگر جنوبی- کوچه شهید رشتچی- پلاک23
 تلفن:   19 87 92 66 021
 فکس:  19 87 92 66 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir