اخبار و اطلاعیه های مرکز

20

آموزش ایمنی ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها، پیمانکاران و کارگران

آموزش ایمنی  ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها، پیمانکاران و کارگران

پنجمین دوره آموزش عمومی ایمنی (ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها) در سال جاری به مدت 40 ساعت از تاریخ 97/9/7 تا 97/9/17 در مرکز آموزشهای تخصصی سازمان جهادانشگاهی تهران برگزار شد.

پیرو تفاهمنامه همکاری معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران با مرکز تحقیقات و تعلیمات، حفاظت فنی و بهداشت کار از ابتدای سال 1397 تا کنون برای 460نفر دوره های ایمنی در عناوین زیر برگزار شده است

1- مسئولین ایمنی کارگاه ها (5 دوره)

2- شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک(5دوره)

3 – آموزش عمومی ایمنی ویژه کارفرمایان و پیمانکاران(8 دوره)

4- آموزش عمومی ایمنی ویژه کارگران (2 دوره) لازم به ذکر است در پایان دوره برای فراگیران پس از گذراندن آزمون پایان دوره گواهینامه مرکز تحقیقات و تعلیمات،حفاظت فنی و بهداشت کار صادر می گردد.

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (385)
گروه خبر: گروه آموزشی
کد خبر: 1100512
  • آموزش ایمنی  ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها، پیمانکاران و کارگران
  • آموزش ایمنی  ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها، پیمانکاران و کارگران