اخبار و اطلاعیه های مرکز

27

26 برگزاری سمینار تکنیک های حقوقی قراردادنویسی در معاونت آموزش سازمان جهاددانشگاهی تهران

26 برگزاری سمینار تکنیک های حقوقی قراردادنویسی در معاونت آموزش سازمان جهاددانشگاهی تهران
دوشنبه 96/04/26  سمینار حقوقی تکنیک های حقوقی قرارداد نویسی در آموزش سازمان جهاددانشگاهی تهران برگزار شد . در این سمینار یک روزه آقای دکتر بهرام بهرامی به عنوان مدرس دوره مباحث زیر را به وکلا، مدیران و کارشناسان حقوقی شرکت کننده در سمینار ارائه نمودند.  
  بخش اول:
مفاهیم و کلیات قرارداد
 اشکال قرارداد
 ضمانت نامه قرارداد
بیمه در قرارداد
فورس ماژور 
فسخ قرارداد و ...
مواردی که در قرارداد دولتی باید رعایت شود.
بخش دوم: تحلیل و بررسی عملی نمونه های مختلف قرارداد
تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1037)
گروه خبر: گروه آموزشی
کد خبر: 681693
  • 26 برگزاری سمینار تکنیک های حقوقی قراردادنویسی در معاونت آموزش سازمان جهاددانشگاهی تهران