گروه تخصصی ادبیات و علوم انسانی 

آموزش فرايندي است که مي‌توان به عنوان انتقال معلومات، نگرش ها و مهارت‌ها از فرد يا گروهي براي تغييرات در ساختارهاي شناختي ، نگرشي و مهارتي در نظر گرفت  با توجه به نياز روز افزون دانشجويان، گروه ادبيات دوره هاي كوتاه مدت را در راستاي توسعه و تسهيل آموزش رشته هاي مورد نياز و تكميلي براي ارتقاء سطح علمي و پركردن خلاهاي آموزشي برگزار مي نمايد.

 

سرفصل دوره ها

 

برنامه کلاسها

  سرفصل دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری 
  برنامه ویراستاری

سرفصل دوره ویراستاری 

  برنامه آئین نگارش و مکاتبات اداری
  سرفصل دوره مقاله نویسی
  برنامه مقاله نویسی