سابداری حرفه ای  
دوره های عمومی مدیریت
 ردیف عنوان درس
نام مدرس
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
شهریه (ریال)
ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1

مهارتهای عمومی مدیریت

- 42 پنجشنبه 14-20 98/03/23 7،600،000  ثبت نام آنلاین
اصول سرپرستی - 30 شنبه - دوشنبه 14-18 98/03/25 6،000،000
3
مدیریت منابع انسانی - 24 دوشنبه - چهارشنبه 14-18 98/04/03 4،800،000
4 برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی - 16 شنبه و دوشنبه 14-18 98/03/18 3،200،000
5
ارزیابی عملکرد کارکنان - 16 یکشنبه - سه شنبه 14-18 98/03/19 2،800،000
6
ارزیابی عملکرد سازمان - 16 دوشنبه - چهارشنبه 14-18 98/04/03 3،200،000
7
مدیریت استراتژیک - 16 پنجشنبه 8-16 98/04/13 3،500،000
8
فنون تصمییم گیری - 16 دوشنبه - چهارشنبه 14-18 98/03/20 3،200،000
9
مدیریت رفتار سازمانی - 16 یکشنبه - سه شنبه 14-18 98/04/16 3،200،000
10 کارگاه شناخت الگوهای رفتاری با مدل جهانی DISC - 16 پنجشنبه 8-16 98/05/03 3،200،000
11 مهارتهای ارتباطی مدیران - 16 دوشنبه - چهارشنبه 14-18 98/05/07 3،200،000
 12 مدیریت دانش  - 8 جمعه  8-16 98/06/01 2،000،000    
13 کار تیمی - 8 جمعه 8-16 98/06/15 1،600،000    
14 مدیریت اداره جلسات - 8 پنجشنبه 12-20 98/03/23 1،200،000    
15 آموزش مسئولین دفاتر مدیران - 12 پنجشنبه 14-20 98/05/10 1،680،000    
ثبت نام آنلاین
تلفن تماس:
84650-021
                    تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651631-021

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jttnews
  jtt.ir