دوره های مدیریت و منابع انسانی

 ردیف عنوان درس
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
 تاریخ پایان
شهریه (تومان)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت

برنامه دوره ها متعاقبا اعلام می گردد
تلفن تماس: 84650-021                    

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jttnews
  jtt.ir