گروه تخصصی علوم اجتماعی و ارتباطات

گروه علوم اجتماعي با برخورداري از پتانسيل‌هاي آموزشي و بهره مندي از تجربيات آموزشي اعضاي هيئت علمي، مدرسان و ساير متخصصان با سوابق علمي و اجرايي موثر، برنامه‌هاي آموزشي خود را به صورت كاربردي در قالب دوره‌هاي كوتاه مدت، سمينارها و كارگاههاي آموزشي در جهت ارتقاء دانش اجتماعي و ارتباطي سازمانها و عموم مردم برگزار مي‌نمايد. 

*گروه آموزشي روابط عمومي آمادگي خود را براي طراحي دوره هاي خاص روابط عمومي ويژه سازمانهاي خاص متناسب با نياز‌ها و ماهيت خاص شغلي آنان، اعلام مي‌دارد. اين طراحي پس از نياز سنجي و مطالعه بر روي ساختار سازمان‌ها توسط اساتيد برجسته و مشاورين حوزه روابط عمومي كشور صورت مي‌گيرد.

- دوره‌هاي آموزش تخصصي زير شاخه علوم اجتماعي

- دوره‌هاي آموزش تخصصي زير شاخه ارتباطات

         *** دوره هاي آموزش تخصصي روابط عمومي

         *** دوره‌هاي آموزش روزنامه نگاري

 

سرفصل دوره ها

 

برنامه کلاسها

  سرفصل دوره خبرنویسی
  خبرنویسی
  سرفصل دوره مهمانداری و تشریفات
  مهمانداري و تشريفات (عملي و تئوري)
  سرفصل فن بيان و آيين سخنوري
  فن بيان و آيين سخنوري
  سرفصل اجرا و گویندگی
  اجرا و گویندگی