اجرا و گویندگی    

 ردیف عنوان درس
نام مدرس
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
 1 اجرا و گویندگی 
اقای سعید صدر محمدی
آقای ایوب آقاخانی
56 پنجشنبه
جمعه
14-18
10-14
98/08/23
11،200،000 ثبت نام آنلاین 
تلفن تماس: 84650-021                          تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651614-021