برنامه كلاسي دوره خبرنویسی    

 ردیف عنوان درس
نام مدرس
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1 خبرنویسی
خانم علی آبادی 24
یکشنبه ها
15-18
98/04/23 4/800/000
ثبت نام آنلاین


تلفن تماس: 84650-021                               تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651614-021