اصول و آداب تشریفات   

 ردیف عنوان درس
نام مدرس
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1 اصول و آداب تشریفات
آقای صبحانی سرشت
68
شنبه-دوشنبه-سه شنبه
17-20
97/08/19
6/800/000
ثبت نام آنلاین
تلفن تماس: 84650-021                               تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651614-021