آئین نگارش و مکاتبات اداری  

 ردیف عنوان درس
نام مدرس
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1
آئین نگارش و
مکاتبات اداری
آسمند
12
چهارشنبه
16-20 98/08/22
98/09/13 1،800،000
ثبت نام آنلاین
تلفن تماس: 84650-021                          تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651614-021