ویراستاری   

 ردیف عنوان درس
نام مدرس
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1
ویراستاری صلح جو
80
یکشنبه - سه شنبه 16-19
98/05/13
98/08/14 9،500،000
ثبت نام آنلاین
تلفن تماس: 84650-021                          تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651614-021