آيين نگارش و مكاتبات اداري  

 ردیف عنوان درس
نام مدرس
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1
آیین نگارش و مکاتبات اداری
آسمند
12
یکشنبه 16-20
98/03/26
 98/04/09 1،800،000
ثبت نام آنلاین
تلفن تماس: 84650-021                          تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651614-021