گروه تخصصی علوم دامی و دامپزشکی


 

سرفصل دوره ها

 

برنامه کلاسها

  سرفصل دوره ایمنی و واکسیناسیون در ماهیان سرد آبی
  دوره ایمنی و واکسیناسیون در ماهیان سرد آبی