سابداری حرفه ای  
برنامه كلاسي پژوهشگر كارآفريني
 ردیف عنوان درس
زمان برگزاري مدت (ساعت)
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
 تاريخ پايان
شهریه (تومان)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1

  تربیت پژوهشگر کارآفرینی

 5 ماه

512

سه شنبه-چهارشنبه-پنج شنبه

8-17 97/07/25
97/12/16
9.000.000
ثبت نام آنلاین
 2 تربیت پژوهشگر کارآفرینی (بدون مقاله و پروژه پایان دوره)  5 ماه
256
سه شنبه-چهارشنبه-پنج شنبه
8-17 97/07/25
97/10/20
 5.000.000
تلفن تماس: 84650-021                     تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651631-021

 سابداری حرفه ای