سابداری حرفه ای  
برنامه كلاسي پژوهشگر كارآفريني
 ردیف عنوان درس
زمان برگزاري مدت (ساعت)
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
 تاريخ پايان
شهریه (تومان)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت

برنامه سال 98 متعاقبا اعلام خواهد شد .

تلفن تماس: 84650-021                     تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651624-021

 سابداری حرفه ای