سابداری حرفه ای  
برنامه تولید و تجارت محصولات ایرانی
 ردیف عنوان درس
نام مدرس
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
 تاريخ پايان
شهریه (تومان)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1 تولید و تجارت محصولات ایرانی - 32 چهارشنبه و پنجشنبه 8-16
 به مدت دو هفته
97/12/08 97/12/16 480،000 ثبت نام آنلاین
تلفن تماس: 84650-021                     تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651624-021

 سابداریحرفه سابداری حرفه