سابداری حرفه ای  
برنامه كلاسي خوداشتغالي
 ردیف عنوان درس
نام مدرس
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
 تاريخ پايان
شهریه (تومان)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1 خوداشتغالی - 20 شنبه الی چهارشنبه 14-18 97/12/11 97/12/15 300،000 ثبت نام آنلاین
تلفن تماس: 84650-021                     تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651624-021

 سابداری حرفه