مقاله نویسی

 ردیف عنوان درس
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
 تاریخ پایان
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1 مقاله نویسی
15

سه شنبه

16-20
98/08/21
98/09/12
2،500،000
ثبت نام آنلاین 

تلفن تماس: 84650-021                                 تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651614-021

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jttnews
  jtt.ir