مراحل ثبت نام
 

مراجعه به سایت www.jtoe.ir

  انتخاب سامانه ثبت نام آنلاین reg.jtt.ir

انتخاب مرکز آموزش های تخصصی

انتخاب کارگروه تخصصی - شغلی 

انتخاب عنوان از قسمت طبقه بندی

انتخاب کلاس از لیست ارائه شده 

تکمیل مشخصات فردی

پرداخت شهریه توسط درگاه اینترنتی 

دریافت کد فراگیر از سامانه ثبت نام 

مراجعه به سایت جهت اطلاع از وضعیت کلاسها و شروع دوره

بارگذاری عکس جهت صدور گواهینامه