اهداف برگزاري دوره ها 

ايجاد زمينه اشتغال براي فارغ التحصيلان

توانمند سازي مربيان شاغل در مهدهاي كودك
كاربردي و عملياتي كردن آموخته هاي دانشگاهياطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jttnews