تربیت مربی کودک

 ردیف
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
 تاريخ شروع
 شهریه (ریال)  ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1 تربيت مربي مراكز پيش از دبستان (279)

120

90

تکمیل ظرفیت

  3،375،000غيرشاغل

2،250،000شاغل در مهد
ثبت نام آنلاین  


 
 
 
 
 
 
2
تربيت مربي مراكز پيش از دبستان (280)

 120

90

شنبه - یکشنبه - دوشنبه 13-16
98/03/25 3،375،000غيرشاغل

2،250،000شاغل در مهد

 3

تربيت مربي مراكز پيش از دبستان (281)

 120

90

دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 8-12
98/03/27
 3،375،000غيرشاغل

2،250،000 شاغل در مهد

4 تربیت مربی مراکز پیش از دبستان (282)  120
90
دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13-16 98/08/27  3،375،000 غیر شاغل
2،250،000 شاغل در مهد
 5 مسئول فنی مهد کودک (82) 116
86
شنبه - یکشنبه-دوشنبه 13-16 98/03/25 3/375/000 غیر شاغل
2/838/000 شاغل در مهد
6 موسس مهدهای کودک (43) 34 سه شنبه - چهارشنبه 13-16 98/03/28 2/380/000
 7 تربیت معلم ابتدایی مراکز غیر انتفاعی (2)  92 شنبه - یکشبنه - دوشنبه 13-17 98/03/25 6/000/000
 8 کمک مربی مهد (1) 40 شنبه - دوشنبه 13-16 98/03/25 800/000
9 کمک مربی مهد (2) 40 پنجشنه 8-16 98/03/30 800/000

 مدارك ثبت نام :

*** 2 قطعه عكس كپي شناسنامه صفحه اول كپي كارت ملي _  كپي آخرين مدرك تحصيلي (حداقل ديپلم براي مربيان) 

***براي مربيان شاغل نامه از مدير مهد با ذكر سمت- براي مديران شاغل كپي حكم مدير مسئولي - مدير داخلي نامه از مدير موسس مهد با ذكر سمت

تلفن : 84650 - 84651103    ثبت نام اینترنتی از طریق سایت : www.jtps.ir یا www.jtt.ir

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jttnews