روانشناسي صنعتي  

برنامه كلاسي دوره هاي روانشناسي

عناوين دروس

 مدت (ساعت)
طراحي نظام انتخاب علمي كاركنان
 8
مديريت رفتار هوشمند سازماني  
8
مديريت و برنامه ريزي استرس سازماني
-
خودشناسي و مديريت بر خود 
 8
 طراحي نظام انگيزشي كاركنان 
10
 روش هاي تغيير نگرش در سازمان 
8
 خلاقيت و نوآوري سازماني  
12
هوش هيجاني و كاربرد آن در سازمان 
 8
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jttnews