روانشناسي

 ردیف
 کد کلاس
عنوان دوره
مدت ساعت
زمان برگزاری
تاريخ شروع دوره
 شهریه (ریال)  ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
 1 97s7  تربیت درمانگر اختلالات یادگیری
32 شنبه و دوشنبه
13-17
 97/11/27 5.800.000
ثبت نام آنلاين
2
97s8  تربیت زوج درمانگر
 32 دوشنبه-چهارشنبه
13-17
 97/11/29  5.800.000
3
97s9  تربیت خانواده درمانگر
32
یکشنبه-سه شنبه
13-17
 97/11/28  5.800.000
4 97s10  تربیت آزمونگر تخصصی
 40 شنبه-یکشنبه
 8-12  97/11/27 6.200.000
5
97s11  تربیت بازی درمانگر
 32 یکشنبه-سه شنبه
13-17
 97/11/28 5.800.000

شروع دوره از اواخر بهمن ماه

شماره تماس:84651615- 84650

نحوه ثبت نام : 

مراجعه به سایت www.jtt.ir و ثبت نام بصورت اینترنتی از بخش سامانه ثبت نام آنلاین

ارائه یک قطعه عکس هنگام شروع دوره به دفتر ثبت نام جهت دریافت کارت شرکت در کلاس

برای حضور در کلاسهای فوق دارا بودن مدرک کارشناسی روان شناسی یا مشاوره الزامی می باشد .

 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jttnews