مديريت مراكز پيش از دبستان

دوره مديريت مراكز پيش از دبستان ويژه افرادي است كه جهت كسب مجوز تاسيس و مديريت مهد كودك اقدام مي نمايند اين افراد بايد داراي مدرك كارشناسي مرتبط (روان شناسي، علوم تربيتي، مشاوره، خدمات اجتماعي و مددكاري اجتماعي) باشند. طول دوره سه ماه بوده و به مدت 86 ساعت آموزش كلاسي و 30 ساعت كارورزي در مهدهاي كودك مي باشد. لازم به ذكر است مديران شاغل در مهدهاي كودك با ارائه معرفي نامه از مهد كودك نيازي به گذراندن دوره كارورزي ندارند. 

برنامه كلاسي مديريت مراكز پيش از دبستان

عناوين دروس

 مدت (ساعت)
روانشناسي رشد  
 16
مديريت و برنامه ريزي در مهدهاي كودك
 12
 مقررات اداري و ضوابط جاري در مهدهاي كودك
10
آشنايي با اختلالات رفتاري و عاطفي كودكان  12
 آموزش مفاهيم اجتماعي و ديني
 12
 آشنايي با كمك هاي اوليه
16
 روشهاي ارتباط و آموزش خانواده
8
مهارتهاي زندگي
 12
 كارورزي
 30
 جمع ساعات
 116
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jttnews