مؤسسين مهدهاي كودك 

دوره ويژه مؤسسين مهدهاي كودك ويژه افرادي است كه جهت تاسيس مهد كودك اقدام نموده اند و به دليل مذكر بودن و يا عدم ارتباط رشته تحصيلي فقط مؤسس مهدكودك بوده و جهت مديريت داخلي مهد كودك بايد مدير واجد شرايط به بهزيستي معرفي نمايد. طول دوره يكماه و به مدت 34 ساعت آموزش كلاسي مي باشد.

برنامه كلاسي موسسين مهدهاي كودك

عناوين دروس

 مدت (ساعت)
آشنايي با اهداف و اصول آموزش و پرورش پيش از دبستان 
 12
 مقررات اداري و ضوابط جاري در مهدهاي كودك
12
حقوق كودك 
10
 جمع ساعات
 34
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jttnews