سرفصل دوره آموزشي   

عنوان دوره: آشنایی با اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان

سرفصل

1- آشنایی با اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان

- تعریف و انواع اختلالات عاطفی و رفتاری

- اختلال های خواب و شبه خواب(بی خوابی، فزون خوابی، کابوس، وحشت زدگی شبانگاهی، خوابگردی)

- اختلال های تغذیه(روان  بی اشتهایی، پرخوری)

- اختلال های دفع (بی اختیاری ادرار، بی اختیاری مدفوع)

- اختلال های حرکتی( اختلال نارسایی توجه و بیش فعالی، اختلال تیک و انواع آن، رفتار پرخاشگرانه و اختلال سلوک)

- افسردگی کودکی

- روان گسستگی کودکی( اختلال در خود ماندگی)

- اختلال های اضطرابی ( اضطراب جدایی، اختلال وسواس فکری و عملی، ترس و هراس ها)

- مشکلات رفتاری شایع( از جمله دزدی، کمرویی، دروغ...)

2- 
روش های تغییر و اصلاح رفتار

اصول کلی تغییر رفتار (ایجاد ارتباط، ارزیابی دقیق رفتار هدف، تعریف دقیق رفتار هدف و غیره)

- سبب شناسی و پدیدآٸی رفتار نابهنجار با تاکید بر دیدگاه رفتاری

- روش هاو تکنیک های اصلاح رفتار کودکان

- مهارت های مربوط به افزایش رفتارهای مطلوب( توجه، پاداش، تحسین القابی)

- آشنایی با مراجع و مراکز مشاوره و درمان برای ارجاع مشکلات کودکان و خانواده ها

- مهارت های مربوط به کاهش رفتارهای نامطلوب ( بی توجهی، محروم سازی، تنبیه)

 منابع پيشنهادي

1- روش های تغییر رفتار: دکتر سیف، انتشارات دانا، 1373

2- روانشناسی بالینی، دکتر آزاد، انتشارات بعثت. 1388

 استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب)

ویژگی های مدرس

کارشناس ارشد یا دکترای روانشناسي

مساحت، تجهیزات و وسایل
کلاس درس متناسب با 30 نفر، تخته وایت برد، رایانه
روش تدریس و ارائه درس
اراٸه درس به صورت کارگاهی، استفاده از روش فعال
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jttnews