سرفصل دوره آموزشي   

عنوان دوره: آشنایی با اهداف و اصول رشد و تکامل کودکان زیر هفت سال

سرفصل

1- ضرورت رشد و تکامل کودکان زیر هفت سال.

2- اهداف رشد و تکامل کودکان زیر هفت سال

3- اصول رشد و تکامل کودکان زیر هفت سال

4- آشنایی با مدل ها و روش های اساسی جهت پیاده کردن برنامه در مهدهای کودک (مدل رشد محور، کودک محور، روش پروژه و واحد کار...)

5- آشنایی با نقش مدیر و مربی در برنامه ریزی و اجرای آن

6- وسایل و نیروی انسانی مورد نیاز و سازماندهی هر یک از آنها

 منابع پيشنهادي

1- آموزش و پرورش دبستان و پیش از دبستان، دکتر فرخنده مفیدی، انتشارات سمت، 1391

2- کتاب درسی اصول و مفاهیم آموزش و پرورش پیش از دبستان فنی و حرفه ای- رشته کودکیاری

 استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب)

ویژگی های مدرس

کارشناس ارشد یا دکترای روانشناسی

کارشناس ارشد پیش دبستان
مساحت، تجهیزات و وسایل
کلاس درس متناسب با 30 نفر، تخته وایت برد، رایانه
روش تدریس و ارائه درس
كارگاهي، بحث گروهي و استفاده از روش فعال
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jttnews