سرفصل دوره آموزشي   

عنوان دوره: آشنایی با کمک های اولیه

سرفصل

1- آشنایی با خطرات و عوامل حادثه ساز در مهد های کودک و حوادث شایع در میان کودکان و کمک های اولیه لازم:زخم، ورود اشیاء خارجی به چشم، گوش، حلق و بینی، مسمومیت ها، خفگی ها، شوک، تب بالا...

2- کمک های اولیه تعریف، اصول پایه و اهداف ویژگی های فردی امدادگر، آموزش کنترل علایم حیاتی در مصدوم و احیای مصدوم (تنفس مصنوعی- ماساژ قلب)

3- آشنایی با خطرات و عوامل حادثه ساز در مهد های کودک و حوادث شایع در میان کودکان

4- آشنایی با انجام کمک های اولیه و مراقبت از کودک مصدوم

5- شناخت شیوه های آموزش ایمنی به کودکان

6- فعالیت های عملی: به تناسب موضوعات کلاس فراگیر باید مهارت های اولیه را در زمینه مواد درسی به طور عملی در کلاس انجام دهد

 منابع پيشنهادي

1- کمک های اولیه و فوریت های شایع پزشکی، دکتر مهندس اکبر خمسه، انتشارات چهر1384

 استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب)

ویژگی های مدرس

پزشك

مساحت، تجهیزات و وسایل
کلاس درس متناسب با 30 نفر، تخته وایت برد، رایانه
روش تدریس و ارائه درس
كارگاهي، بحث گروهي و استفاده از روش فعال
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jttnews