سرفصل دوره آموزشي   

عنوان دوره: آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی  

سرفصل

1- اهداف اراٸه مفاهیم دینی به کودکان

2- ضرورت و اهمیت اراٸه مفاهیم دینی به کودکان

3- تربیت دینی خردسالان از نظر قرآن و معصومین(علیه السلام)

4- مفاهیم اجتماعی و دینی قابل اراٸه و مورد نیاز برای کودکان به تفکیک سن

5- روش های اراٸهبرنامه ها و فعالیت های اجتماعی و دینی به کودکان

6- ضوابط ارزشیابی از مفاهیم دینی اراٸه شده به کودکان

7- شیوه برنامه ریزی زمانی جهت اراٸه مفاهیم دینی به خردسالان

8- ویژگی های مربی پرورش دینی خردسالان/ نقش والدین در تربیت دینی خردسالان

9- حقوق کودک در اسلام

10- تعریف کودک آزاری، عوامل موثر در کودک آزاری

 منابع پيشنهادي

1- آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد، دکتر ناصر باهنر،1391.

2- آموزش مفاهیم دینی؛ لیلا ولی زاده، سازمان بهزیستی کشور1391. www. Behzisti.ir

3- کودک آزاری. دکتر آقا بیگلوٸی، دکتر طباطبایی، آقای موسوی چلک. انتشارات کتاب آوند.1380

4- حقوق کودک در ایران، فرناز فروزان، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم، 1390

5- نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، دکتر خسرو باقری، انتشارات مدرسه، 1393.

 استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب)

ویژگی های مدرس کارشناس ارشد  یا دکترای روانشناسی
مساحت، تجهیزات و وسایل
کلاس درس متناسب با 30 نفر، تخته وایت برد، رایانه
روش تدریس و ارائه درس
سخنرانی، بحث گروهی و استفاده از روش فعال
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jttnews