سرفصل دوره آموزشي   

عنوان دوره: بازی و اسباب بازی

سرفصل

1- تعریف بازی - عوامل موثر در بازی های کودکان - نقش بازی در رشد و سلامت کودکان، رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی و اخلاقی

2- انواع بازی:

- انواع بازی های از نظر سن و مرحله رشد

- انواع بازی از نظر اجرا

- از نظرمحتوا( بازی های آموزشی/ بازی های سرگرم کننده/ بازی های سنتی/...)

- از نظر فضای بازی

- از نظر وسایل بازی( بازی های با وسیله/ بدون وسیله)

3- نکات مهم در بازی کودکان شروع بازی، حین بازی و پایان بازی

4- انتخاب اسباب بازی های مناسب برای هر سن

5- فعالیت های علمی:

- اجرای بازی ها توسط مربیان در کلاس، آشنایی با وسایل تهیه و ساخت بازی های آموزشی
- تهیه و ساخت بازی های آموزشی

 منابع پيشنهادي

1- یادگیری از طریق بازی- سید رضا فلاح چای- انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، 1382

2- اصول وتٸوری بازی ها در دوره پیش دبستان- فرشته مجیب- انتشارات فاطمی، 1392

 استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب)

ویژگی های مدرس

کارشناس ارشد یا دکترای روانشناسي

كارشناسي ارشد پيش دبستان

مساحت، تجهیزات و وسایل
کلاس درس متناسب با 30 نفر، تخته وایت برد، رایانه
روش تدریس و ارائه درس
اراٸه درس به صورت کارگاهی و عملی، بحث گروهی و استفاده از روش فعال
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jttnews