سرفصل دوره آموزشي   

عنوان دوره: روانشناسي رشد 

سرفصل

1- تعریف روانشناسی رشد

2- اصول موثر در رشد، عوامل موثر در رشد،تعامل وراثت و محیط، اسلام و تعامل وراثت و محیط

3- آشنایی با نظریه های رشد( نظریه پیاژه ، اریکسون و کلبرگ) و با کاربرد آنها در آموزش های پیش از دبستان

4- مراحل رشد در کودکان: رشد جسمانی و حرکتی، رشد هیجانی، رشد اجتماعی، رشد شناختی، رشد اخلاقی و رشد زبان

5- هوش( تعریف، تفاوت های فردی در هوش، عوامل موثر در رشد هوش)

6- نقش خانواده در رشد کودك 

 منابع پيشنهادي

1- روان شناسی رشد- جلد اول. لورا برگ، ترجمه یحیی سید محمدی، 1378 نشر ارسباران

2- روانشناسی رشد و تحول انسان- دایان ای. پاپالیا، سالی وندکاس الدز، روت داسکین فلدمن، داوود عرب قهستانی(مترجم)، هامایک آوادیسیانس(مترجم)، حمیدرضا سهرابی(مترجم)، فروزنده داورپناه (مترجم)، افسانه حیات روشنایی (مترجم)، سیامک نقشبندی (مترجم) انتشارات رشد، 1391

3- نظریه های رشد مفاهیم و کاربردها- ویلیام کرین. مترجمان: دکتر غلامرضا خوی نژاد و علیرضا رجایی. انتشارات رشد

 استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب)

ویژگی های مدرس کارشناس ارشد  یا دکترای روانشناسی
مساحت، تجهیزات و وسایل
کلاس درس متناسب با 30 نفر، تخته وایت برد، رایانه
روش تدریس و ارائه درس
سخنرانی، بحث گروهی و استفاده از روش فعال
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jttnews