سرفصل دوره آموزشي   

عنوان دوره: روش های ارتیاط و آموزش خانواده

سرفصل

1- تعریف خانواده و اهمیت آن

2- انواع خانواده، خانواده متعادل و ...

3- ضرورت و اهمیت ارتباط مربی و مدیر با خانواده کودک

4- آشنایی با شیوه های انتخاب موضوعات مورد نیاز در آموزش خانواده ها

5- آشنایی با شیوه های آموزش خانواده و اجرای آن

6- مفهوم ارتباط مناسب با خانواده

 منابع پيشنهادي

1- آموزش خانواده، ترجمه و تالیف دکتر فرخنده مفیدی، انتشارات پویش، 1383.

2- آموزش خانواده، تالیف لیلا ولی زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 1393.

 استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب)

ویژگی های مدرس

کارشناس ارشد یا دکترای روانشناسی

کارشناس ارشد پیش دبستان
مساحت، تجهیزات و وسایل
کلاس درس متناسب با 30 نفر، تخته وایت برد، رایانه
روش تدریس و ارائه درس
كارگاهي، بحث گروهي و استفاده از روش فعال
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jttnews