سرفصل دوره آموزشي   

عنوان دوره: مدیریت و برنامه ریزی در مهد های کودک

سرفصل

1- تعریف و نقش مدیریت

آشنایی با عناصر مدیریت، ویژگی های مدیر از نظر اسلام

- سازماندهی نیروی انسانی

- سازماندهی امکانات (فضای فیزیکی...)

- کنترل و نظارت در مهدهای کودک

- تکنیک های کنترل و نظارت/ الگوهای مناسب کنترل و نظارت

- ارزشيابي

  1. ارزشيابي : الف) كودك    ب) گردش کار و نیروی انسانی
  2. مفهوم و فرایند ارزشیابی در مهدهای کودک
  3. فنون و روش های ارزشیابی

- آشنایی با شیوه های طبقه بندی اطلاعات و بایگانی اطلاعات در مهدهای کودک

2- تعریف برنامه ضرورت و اهمیت برنامه ریزی در آموزش و پرورش پیش از دبستان

- عناوین اساسی برنامه ریزی (اهداف، روش ها، زمان، امکانات، ارزشیابی)

- توجه به اهداف رشد جسمی، حرکتی، عاطفی، ... در فرایند برنامه ریزی

- روش ها و مدل های اساسی برنامه ریزی در مهدهای کودک

- نقش مدیر و مربی فرایند برنامه ریزی

- وسایل و نیروی انسانی مورد نیاز و سازماندهی هر یک از آنها

- آشنایی با برنامه های سالانه، ماهانه و روزانه در مهدهای کودک / آشنایی با چگونگی تهیه و اجرای طرح های کار

 منابع پيشنهادي

1- برنامه آموزش و پرورش در دوره پیش دبستانی.ترجمه فرخنده مفیدی، انتشارات سمت، 1390

2- طرح های کار مربی برای کار با کودکان 5-3، دکتر فاطمه قاسم زاده و همکاران، انتشارات فنی ایران، 1391

 استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب)

ویژگی های مدرس

کارشناس ارشد یا دکترای روانشناسي

كارشناسي ارشد پيش دبستان

مساحت، تجهیزات و وسایل
کلاس درس متناسب با 30 نفر، تخته وایت برد، رایانه
روش تدریس و ارائه درس
اراٸه درس به صورت کارگاهی، بحث گروهي و استفاده از روش فعال
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jttnews