سرفصل دوره آموزشي   

عنوان دوره: مقررات اداری و ضوابط جاری در مهد کودک

سرفصل

1- آشنایی با کلیه دستورالعمل های سازمان بهزیستی کشور در خصوص مهدهای کودک

2- آشنایی با قوانین و مقررات اداره بهداشت در حوزه مهدهای کودک

3- آشنایی با قوانین و مقررات وزارت کار در زمینه مراکز آموزشی پیش دبستان

4- آشنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی در زمینه کودکان و مهدهای کودک

5- آشنایی با قوانین و مقررات وزارت اقتصاد و دارایی در زمینه کودکان و مهدهای کودک و...

 منابع پيشنهادي

1- مجموعه قوانین تامین اجتماعی( قوانین بیمه،قوانین و مقررات کار، بیمه بیکاری و ...)- بهرام تاجانی، انتشارات اندیشه عصر، تهران- 1387

2- برای نمونه : دستورالعمل تاسیس، اداره و انحلال انواع مهدهای کودک، به شماره 77551/90/700 مورخ6/7/90 تهران، اداره روابط عمومی بهزیستی کشور

3- آخرین مجموعه قوانین وزارت کار

 استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب)

ویژگی های مدرس

قوانین کار از قاضی بازنشسته

قوانین و مقررات تامین اجتماعی از رییس اداره درآمد تامین اجتماعی

قوانین و مقررات اداره بهداشت از کارشناس مراکز بهداشت

قوانین و مقررات وزارت اقتصاد و دارایی از ذیحساب شاغل

دستورالعمل های سازمان بهزیستی کشور از کارشناسان امور کودکان سازمان

مساحت، تجهیزات و وسایل
کلاس درس متناسب با 30 نفر، تخته وایت برد، رایانه
روش تدریس و ارائه درس
سخنراني بحث گروهي و استفاده از روش فعال
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jttnews