امدادگري اورژانس (داراي مجوز وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي)

 ردیف عنوان درس
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
تاریخ شروع 
 
تاریخ پایان 
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1 امدادگر اورژانس-گروه 9 100 یکشنبه - سه شنبه 16-20 98/02/08 98/05/06
 ثبت نام آنلاین 


 

7.300.000


 
امدادگر اورژانس - گروه 10 100 دوشنبه - چهارشنبه 16-20 98/03/20 98/06/13
با اعطاي گواهينامه معتبر از جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران
تلفن تماس: 84650-021    تلفن تماس کارشناس ویژه:84651617-021
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir