سرفصل دوره تکنسین داروخانه (مقدماتی - پیشرفته )

 •  اشكال دارويي 
 • آشنايي با دسته درمان داروها 
 • فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي 
 • داروهاي گياهي 
 • تجهيزات پزشكي 
 • مهارتهاي ارتباط و تعامل بين فردي 
 • قوانين و حدود اختيارات 
 • نسخه خواني 
 • قيمت گذاري داروها
 • آشنایی با نرم افزار داروخانه
 • کارگاه عملی مهارت های تکنسین داروخانه در داروخانه مجازی

مدت دوره : 90 ساعت

********************

سرفصل دوره تکنسین داروخانه (تکمیلی)

 • آشنايي با دستگاههاي بدن انسان
 • آشنايي با بيماريهاي عمومي شايع 
 • داروشناسي عمومي داروهاي ايراني و خارجي 
 • راهنمايي و ارجاع بيماران به پزشك 
 • آشنايي با علم بهداشت پوست و محصولات آرايشي و بهداشتي 
 • آشنايي با ساخت فراورده هاي تركيبي و ماده شناسي 
 • آشنايي با مكملهاي رژيم غذايي و محصولات موجود در بازار  
 • آشنايي با تجهيزات و بيماريهاي ارتوپدي
 • آشنايي با اصول درمان با داروهاي گياهي 

مدت دوره : 75ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir