سرفصل دوره ایمپلنت پیشرفته

  • آشنایی با قطعات اصلی ایمپلنت در سیستم های مختلف
  • آشنایی با روش های جراحی و آماده سازی بافت قبل از کارگزاری ایمپلنت
  • آشنایی با جراحی کار گزاری ایمپلنت و مراقبت های قبل و بعد از جراحی
  • آشنایی با جراحی فاز ۲ ایمپلنت
  • آشنایی با وسایل جراحی و آماده سازی بیمار
  • آشنایی با روش های قالبگبری و قطعات پر‌وتزی
  • انجام قالبگیری با الژینات و مواد قالبگیری از دو فک
  • تهیه و آماده سازی study کست 

مدت دوره : 30 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir