دستيار كنار دندانپزشك

عنوان درس
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
تاریخ شروع  تاریخ پایان
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
دستیار کنار دندانپزشک گروه 19
 130 شنبه -دو شنبه
چهارشنبه
8:30-13:30 98/01/26 98/03/20 9/900/000 ثبت نام آنلاین
دستیار کنار دندانپزشک گروه 21  130 یکشنبه -
سه شنبه
13:30-18:30 98/03/07 98/06/03
تلفن تماس: 84650-021    تلفن تماس کارشناسی ویژه: 84651617-021
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir