سرفصل دوره دستیار کنار دندانپزشکی

 • آشنايي با وظايف دستيار
 • آشنايي با دهان و دندان
 • آناتومي دهان و دندان
 • آموزش اصول منشي گري در مطب دندان پزشكي
 • انتقال بيماريها
 • آشنايي با اصول كنترل عفونت و استريليزاسيون
 • روش هاي كنترل عفونت و استريليزاسيون
 • راههاي مقابله با اورژانس هاي شايع داندان پزشكي 
 • آشنايي با تجهزات دندانپزشكي
 • آموزش CPR
 • اورژانس هاي شايع
 • آشنايي با اصول استريليزاسيون
 • راديوگرافي
 • شناخت لوازم و يونيت دندانپزشكي 
 • مواد و روش هاي ترميم
 • آشنايي با روش هاي راديوگرافي و ظهور و ثبوت فيلم
 • مواد قالبگيري، روش هاي لابراتوري و پروتزي 
 • آموزش بهداشت درمان
 • بيماري هاي لثه
 • درمان ريشه دندان
 • جراحي دهان و ماگزيلوفاسيال
 • كنترل درد و اضطراب بيمار
 • مراقبت هاي دنداني و پيشگيري كننده
 • آشنايي با اصول و روش هاي درماني ترميمي، پروتز، جراحي، بيماريهاي لثه، اطفال، ارتودنسي، درمان ريشه دندان و ايمپلنت
 • آشنايي با لوازم و تجهيزات درمان هاي دندانپزشكي (درماني، ترميمي، پروتز، جراحي، بيماريهاي لثه، اطفال، ارتودنسي، درمان ريشه دندان و ايمپلنت)

مدت دوره : 130 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir