سرفصل سطح 1:دوره مبانی مفاهیم اولیه طب سنتی

 • تاریخچه و عملیات طب سنتی ایران
 • ضرورت احیا طب سنتی ایران
 • تفاوت طب سنتی با سایر روشهای طبی
 • تاریخچه طب سنتی و منابع آن
 • علم طب  و تقسیم بندی آن از دیدگاه طب ایرانی
 • ارکان
 • انواع مزاج (طبیعی و غیر طبیعی) شرح حال شناخت مزاج
 • علائم شناخت مزاج،مزاج بر اساس سنین،جنسیت ،اقلیم
 • شناخت اخلاط،خلطهای طبیعی و غیر طبیعی
 • عملکرد اخلاط در بدن،علائم اجماع اخلاط در بدن،شرح حال شناخت مزاج 2
 • تاثیر مزاج و اخلاط در افعال و عملکرد
 • تتعریف ارواح و قوا
 • مزاج اعضا
 • جایگاه طبیعت از دیدگاه طب ایرانی

مدت دوره :30 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir