برنامه دوره های کشاورزی

 ردیف عنوان درس
تعداد ساعات
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
شهريه (ريال)
 ثبت نام آنلاين
 نظری عملی  روز ساعت
1 تولید زعفران گلخانه ای به روش آیروپونیک 16 19 شنبه
دوشنبه
16-20 98/07/13 4،500،000 ثبت نام آنلاين
2 آموزش ساخت تراریوم یا باغ شیشه ای 3 7 چهارشنبه 16-19 98/07/24 1،600،000
پرورش صنعتی قارچ خوراکی (فشرده) 17 18 سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
9-13 98/08/12 4،500،000
مدیریت گلخانه 38 32 یکشنبه
سه شنبه
16-20 98/07/21 7،700،000
 5 اصول و مبانی کشت بافت و ریزازدیادی درختان 19 21 دوشنبه
چهارشنبه 
16-20 98/07/22 5،000،000
طراحی و اجرای بام سبز و دیوار سبز 6 14 سه شنبه 16-20 98/08/21 2،200،000
جلوه های بصری ویژه در طراحی منظر و فضای سبز (آموزش نرم افزارهای
Sketchup /V-Rey Twinmotion/Lumion/Photoshop
21 دوشنبه 
چهارشنبه
16-20 98/07/29 4،500،000
شماره تماس: 32803502-32245098-026

اطلاعات تماس
آدرس: کرج - بلوار امام زاده حسن ع - روبروی پردیس
  کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران، جهاددانشگاهی
 تلفن: 02 35 80 32 026-  98 50 24 32 026

 jahad.utcan
 
j @jutcan