برنامه دوره های کشاورزی

 ردیف عنوان درس
تعداد ساعات
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
شهريه (ريال)
 ثبت نام آنلاين
 نظری عملی  روز ساعت
1 تولید زعفران گلخانه ای به روش آیروپونیک 16 19 پنجشنبه 
13-17 98/04/20 4،500،000 ثبت نام آنلاين
2 آموزش ساخت تراریوم یا باغ شیشه ای 3 7 دوشنبه 16-19 98/04/31 1،600،000
روند طراحی فضای سبز با تکنیک دست آزاد (اسکیس و کروکی) 0 50 یکشنبه
سه شنبه
16-20 98/04/09 4،500،000
تکثیر و پرورش زالوی طبی  21 9 یکشنبه
سه شنبه
16-20 98/05/08 3،300،000
 5 پرورش گیاهان زینتی و آپارتمانی 24  22 دوشنبه
چهارشنبه 
16-20 98/04/17 4،500،000
طراحی و اجرای بام سبز و دیوار سبز 6 14 پنجشنبه 13-17 98/04/20 2،200،000
شماره تماس: 32803502-32245098-026

اطلاعات تماس
آدرس: کرج - بلوار امام زاده حسن ع - روبروی پردیس
  کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران، جهاددانشگاهی
 تلفن: 02 35 80 32 026-  98 50 24 32 026

 jahad.utcan
 
j @jutcan