شناخت تصاویر ماهواره‌ای و کاربرد آن در مطالعات کشاورزی و منابع طبیعی با نرم‌افزار ENVI5

عنوان دوره: شناخت تصاویر ماهواره‌ای و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی با استفاده از نرم‌افزار ENVI5

مقدمه:

یکی از راه‌های دریافت اطلاعات از محیط پیرامون و بطورکلی زمین، استفاده از اطلاعاتی است که ماهواره‌های در حال گردش به دور زمین در اختیار ما قرار می‌دهند.اطلاعاتی نسبتاً دقیق که میزان خطا و اشتباه در آنها پایین است. در برخی نواحی که امکان جمع‌آوری اطلاعات به صورت میدانی امکان‌پذیر نمی‌باشد، ماهواره‌ها می‌توانند اطلاعات مورد نیاز را برای ما فراهم سازند، حتی در برخی موارد امکان جمع‌آوری اطلاعات به صورت میدانی وجود دارد اما از لحاظ اقتصادی هزینه‌های بسیار بالایی را می‌طلبد و بسیار زمان‌بر است، در این‌گونه موارد استفاده از داده‌های ماهواره‌ای از لحاظ اقتصادی و زمانی مقروه به صرفه می‌باشد. برای پردازش داده‌ها و تصاویر همیشه به تجهیزات پیشرفته‌ای نیاز نیست و گاهی می‌توان تنها با استفاده از یک نرم‌افزار مناسب اطلاعات مورد نیاز را استخراج نمود. ENVI یکی از نرم‌افزارهای بسیار مناسب در زمینه‌ی پردازش تصاویر ماهواره‌ای است که امکانات بسیار جامعی را جهت استخراج اطلاعات از داده‌های ماهواره‌ای در اختیار قرار می‌دهد.

 سرفصل آموزشی:

1. اصول سنجش از دور:

 • سکوها، انواع و مشخصات آنها
 • انواع ماهواره‌های منابع زمینی، مشخصات آنها
 • سنجنده‌ها، انواع و مشخصات آنها
 • طیف الکترو مغناطیس، محدود‌ه‌های مرئی، مادون قرمز و ...
 • تعامل طیف الکترو مغناطیس و پدیده‌ها

2. معرفی نرم‌افزار ENVI5:

 • معرفی نرم‌افزار، قابلیت‌ها و یژگی‌های اختصاصی
 • پیش‌نیازها و چگونگی نصب نرم‌افزار
 • شناخت منوها و ابزارهای نرم‌افزار
 • ورود تصاویر به محیط نرم‌افزار و چگونگی نمایش تصاویر

3.تصحیحات تصاویر:

 • شناخت خطاهای تصاویر
 • تصحیح خطای هندسی
 • تصحیح خطای اتمسفری و رادیو متریک
 • چگونگی لینک تصاویر

4.پیش‌پرداز تصاویر:

 • تعیین محدوده مطالعاتی روی تصویر
 • برش محدوده مطالعاتی از یک فریم تصویر
 • آشکارسازی تصویر با توابع واضح‌سازی طیفی و مکانی
 • موزاییک تصاویر منطقه مطالعاتی

5. پردازش تصاویر:

 • نمایش رنگی تصاویر
 • محاسبه نسبت‌های باندی
 • محاسبه نسبت‌های طیفی
 • کاربرد شاخص‌های طیفی در مطالعات پوشش گیاهی
 • تهيه شيب رنگ مشخص براي يك لايه
 • کاربرد شاخص‌های طیفی در مطالعات برف‌سنجی
 • کاربرد شاخص‌های طیفی در مطالعات خشک‌سالی
اطلاعات تماس
آدرس: کرج - بلوار امام زاده حسن ع - روبروی پردیس
  کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران، جهاددانشگاهی
 تلفن: 02 35 80 32 026-  98 50 24 32 026

 jahad.utcan
 
j @jutcan