آموزش نرم‌افزار Arc GIS در منابع طبيعي و كشاورزي

عنوان دوره: آموزش نرم‌افزار Arc GIS در منابع طبيعي و كشاورزي

مقدمه:

آشنايي با سامانه‌هاي اطلاعات جغرافيايي و دسترسي به اطلاعات مكاني در اين دوره از زمان اهميت ويژه‌اي برخوردار است. پيشرفت، توسعه، رقابت و از همه مهم‌تر در حال تغيير بودن، اهميت اين گونه اطلاعات را بيش از پيش نمايان مي‌سازد. نرم‌افزار Arc GIS يكي از كامل‌ترين و تخصصي‌ترين نرم‌افزارهاي سامانه اطلاعات جغرافيايي موجود در جهان است. در رشته‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي در مقطع کارشناسی واحد درسی GIS ارائه نمي‌شود و در مقطع کارشناسی ارشد در بعضی از رشته‌ها درس GIS ارائه مي‌شود كه در آن به اصول و مباني و مفاهيم اوليه GIS پرداخته مي‌شود و بيشتر حالت نظری دارد و لازم است دانشجويان به يادگيري نرم‌افزار به صورت عملي بپردازند تا بتوانند نقشه‌هاي مورد نياز خود را تهيه و توليد و اطلاعات مورد نياز خود را استخراج كنند.

 برنامه آموزشی به تفکیک جلسات:

1. اصول اساسي در Arc Map:

 • آشنایی با داده‌های مکانی مانند وکتور و رستر
 • نحوه نصب نرم‌افزار10 Arc GIS
 • آشنایی با محیط Arc GIS
 • معرفی Arc Map
 • نحوه استفاده از Table of contents
 • نمايش نقشه
 • حركت دراطراف نقشه
 • نحوه باز كردن پنجره over view و Magnifier
 • جست‌وجو
 • نحوه استفاده از راهنما

2. نقشه كار با لايه‌ها و نقشه‌ها:

 • ساختن يك Catalog
 • كار كردن با لايه‌ها و نقشه‌ها
 • كار با Shape Files
 • كار با لايه‌ها (Coverage's)
 • ژئوكد كردن آدرس‌ها
 • سازمان‌دهي Arc catalog

3.نحوه نمايش دادن داده‌ها:

 • نحوه تهيه كردن نقشه‌ها
 • سيستم‌هاي مختصات
 • راه‌اندازي واحدها براي نمايش طول و مختصات
 • ذخيره كردن مسيرهاي مربوط به داده
 • به هنگام كردن منبع داده

4.مديريت لايه‌ها:

 • تغيير نام لايه
 • تغيير توضيحات عوارض نقشه
 • كپي و پاك كردن لايه
 • گروه كردن لايه
 • راه‌اندازي مقياس حداكثر، حداقل و پايه براي يك لايه
 • راه‌اندازي فرمت، سمبل خط و هاشور براي لايه
 • نمايش برگ‌هاي Source و Display
 • استفاده از data frame و سازمان‌دهي لايه‌ها

5. نمادسازي:

 • ترسيم نقشه با استفاده از روش‌هاي مختلف
 • كار با ارزش‌هاي منحصر به‌فرد
 • روش نمايش داده‌هاي كمي روي نقشه
 • روش متعارف طبقه‌بندي داده‌ها
 • تهيه شيب رنگ مشخص براي يك لايه
 • نمايش داده‌ها با استفاده ازنقاط
 • طبقه‌بندي استاندارد و جدا كردن و پاك كردن كلاس‌ها
 • ترسيم نقشه با استفاده از صفات توصيفي متعدد
 • روش متعارف طبقه‌بندي داده‌ها
 • نحوه ترسيم نمودار
 • ترسيم TINS
 • سمبل‌سازي پيش‌رفته و ترسيم يك لايه با ابزار Transparently

6. برچسب زدن نقشه‌ها:

 • نحوه اضافه كردن يك شكل
 • نحوه تهيه يك Annotation
 • نحوه تبديل عوارض به شكل
 • نحوه انتخاب يك شكل
 • اضافه كردن متن
 • برچسب زدن نقش

7. خروجي نقشه‌ها:

 • اهميت نقشه
 • الگوي نقشه
 • رفتن به Layout
 • اضافه كردن حاشيه، رنگ زمينه و سايه به data farme
 • اضافه كردن شبكه شطرنجي به خروجي
 • اضافه كردن يك data frame جديد به يك نقشه
 • اضافه كردن جهت شمال
 • اضافه كردن مقياس خطي و متني و سازمان‌دهي مقياس
 • اضافه كردن راهنما
 • محدوده اجزای يك نقشه
 • اضافه كردن عنوان
 • اضافه كردن شکل
 • اضافه كردن Neat line
 • رديف كردن و گروه كردن اجزای نقشه
 • چاپ و صدور نقشه
 • كار كردن با نمادها و علايم
 • كار با سمبل‌ها و نمادها (ايجاد، تغيير، ذخيره و پاك كردن)
 • خصوصيات عمومي علايم
 • تهيه سمبل‌هاي خطي
 • سمبل‌هاي توپر
 • تهيه متن با زمينه
 • كار كردن با رنگ‌ها

8. جست‌وجوي داده‌هاي مكاني:

 • جست‌وجوي يك آيتم جغرافيايي
 • جست‌وجوي ارزش‌ها در يك جدول اطلاعاتي
 • تهيه جدول اطلاعاتي جديد و كار با جدول
 • كار با فرا داده
 • جست‌وجوي آيتم‌ها بر اساس محدوده جغرافيايي و ساير معيارهاي فرعي
اطلاعات تماس
آدرس: کرج - بلوار امام زاده حسن ع - روبروی پردیس
  کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران، جهاددانشگاهی
 تلفن: 02 35 80 32 026-  98 50 24 32 026

 jahad.utcan
 
j @jutcan