پرورش گیاهان زینتی و آپارتمانی

عنوان دوره: پرورش گیاهان زینتی و آپارتمانی

 سرفصل آموزشی:

 • تأسيسات ازدياد و پرورش
 • تقسيم بندي گياهان زينتي
 • انتخاب زمين و آماده سازي بستر
 • نيازها و عوامل مؤثر در رشد و نمو گياهان زينتي
 • گياه شناسي گياهان زينتي
 • تكثير گياهان زينتي
 • كودها و نيازهاي غذايي
 • شناخت بيماري ها، آفات و علف هاي هرز گياهان زينتي
 • آشنايي با گياهان مختلف زينتي و شرايط نگهداري آنها
 • پرورش بدون خاك
 • اصول هرس گياهان زينتي
اطلاعات تماس
آدرس: کرج - بلوار امام زاده حسن ع - روبروی پردیس
  کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران، جهاددانشگاهی
 تلفن: 02 35 80 32 026-  98 50 24 32 026

 jahad.utcan
 
j @jutcan