برنامه دوره های کشاورزی و منابع طبیعی

 ردیف عنوان درس
تعداد ساعات
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
شهريه (ريال)
 ثبت نام آنلاين
 نظری عملی  روز ساعت
1 آموزش نرم‌افزار Arc GIS در منابع طبيعي و كشاورزي پیشرفته
8 22 دوشنبه - چهارشنبه
16-20 97/11/15 2،000،000
ثبت نام آنلاين
2 پروپوزال نویسی 
6 - پنجشنبه 9-12
13-16
97/11/25
500،000
3 مقاله نویسی
10
-
پنجشنبه 8-12 97/12/02
600،000
4 روش های محاسبه
تبخیر و تعرق
8 13 پنج شنبه
14-18 97/11/18 1،700،000
5 طراحی بام سبز و دیوار سبز
9 6 سه شنبه 16-20 97/11/23 1،500،000
شماره تماس: 32803502-32245098-026

اطلاعات تماس
آدرس: کرج - بلوار امام زاده حسن ع - روبروی پردیس
  کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران، جهاددانشگاهی
 تلفن: 02 35 80 32 026-  98 50 24 32 026

 jahad.utcan
 
j @jutcan