آموزش تخصصي زبان

Learning a new language is a new way of life

گروه زبان هاي خارجي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران نزديک به دو دهه در امر آموزش زبان هاي خارجي فعال بوده و با بهره‏گيري از اساتيد توانا و متعهد و سيستم هاي آموزشي روزآمد و پيشرفته توانسته است فضايي کاملاً آکادميک و جدي براي يادگيري زبان هاي خارجي فراهم آورد. در حال حاضر، علاوه بر ارائه دوره هاي عمومي زبان انگليسي براي گروه هاي سني کودکان، نوجوانان و بزرگسالان، گروه زبان هاي خارجي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران چندين دوره تخصصي زبان انگليسي و دوره هاي آموزشي زبان هاي فرانسه، اسپانيايي، آلماني، عربي، روسي و ايتاليايي را در مراکز آموزشي خود برگزار مي کند.

ثبت نام

لازم است داوطلبان شرکت در دوره هاي زبان هاي خارجي در صورت برخورداري از زمينه قبلي در زبان در امتحان تعيين سطح که به صورت کتبي و شفاهي برگزار مي شود، شرکت نمايند. آزمون تعيين سطح معمولاً 5/1 ماه قبل از شروع ترم و تا دو روز مانده به شروع ترم انجام مي پذيرد. بعد از شروع ترم، تعيين سطح و تغيير کلاس امکان پذير نمي باشد.گروه زبان تهران