برنامه آموزشي ايمني (HSE) مقدماتی

 كد دوره
عنوان دوره
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
ظرفيت دوره (نفر)
 تاریخ شروع
تاريخ پايان
الزمات ورود به دوره
 شهريه دوره (ريال)
 ثبت نام آنلاین
NC101 ايمني مقدماتي (ايمني عمومي، شناخت دستگاه حفاري،كمكهاي اوليه)
24

8-16

-

96/3/2

96/5/2

96/3/4

96/5/4

تمامي كاركنان سكوهاي خشكي و دريايي
 5،000،000 ثبت نام آنلاین 
NC105 ايمني چهارگانه (ايمني چهارگانه + HUET + مقابله با گاز H2S)
80

8-16

14

96/3/6

 96/5/5

 96/3/13

96/5/12

تمامي كاركنان سكوهاي دريايي
پيش نياز:  ايمني مقدماتي
NC107
HUET
 8

8-16

-
96/2/26
96/3/06
96/3/16
96/3/28
96/4/24
96/5/07
96/5/17
96/5/30
96/6/15
96/6/29
96/2/26
96/3/06
96/3/16
96/3/28
96/4/24
96/5/07
96/5/17
96/5/30
96/6/15
96/6/29
تمامي كاركنان سكوهاي دريايي
-
NC109
مباني، تشريح الزامات و مميزي داخلي HSE-MS
24

8-16

14

96/5/9

96/5/11 -
-
NC110 ايمني برق و الكتريسيته
24

8-16

14

96/3/9
96/5/1

96/3/11
96/5/14
-

-
 
NC111
HLO/VHF
24

8-16

10
96/2/23
96/3/29
96/5/31
96/2/25
96/3/31
96/6/02
-
-
NC113
Advance Fire Fighting on Helideck
 24

8-16

10
96/2/23
96/4/10
96/6/04
96/2/25
96/4/10
96/6/04
-
-
NC114
كار در ارتفاع
 40

8-16

16
96/2/18
96/4/12
96/6/11
96/2/20
96/4/14
96/6/13
- -
NC115
Coxswain
24

8-16

10
96/3/16
96/4/24
96/6/14
96/3/18
96/4/26
96/6/16
-
-
 NC117
ايمني جوشكاري و برشكاري
 16

8-16

10 96/3/23
 96/3/24 -
-
NC119
ايمني بر روي دستگاه حفاري
30

8-16

14
 96/6/6 96/6/9 -
-
NC120
Advance H2S Training
 16  8-16 10
 96/5/17
96/6/28
96/5/18
96/6/29
-
-
NC121 تكنيك هاي حمل مصدوم در ارتفاع
 80 8-16
- -
-
-

-
NC122
تكنيك هاي استفاده از Geronimo Line
24 8-16
-
-
-
-
-
NC123
اصول و مباني پدافند غير عامل
 8 8-16
-
 96/4/28 96/4/28 -
-
NC126
كمك هاي اوليه (پيشرفته)
16 8-16
-  96/4/27 96/4/28 -
2،800،000
NC127  خطرات مواد شيميايي  8  8-16  -   96/6/14 96/6/14
- 2،000،000
NC128 ايمني كار با ليفتراك
 8 8-16
-
  96/6/25
  96/6/25 - -
NC129
پروانه كار سرد و گرم
8
 8-16 -
96/4/21 96/4/21 تمامي كاركنان سكوهاي خشكي و دريايي
2،000،000
 NC132  بهداشت رواني
 8  8-16 -
  96/5/23 96/5/23 - 2،000،000
 NC133
ارگونومي در حمل بار دستي
8
  8-16
 -   96/5/25
   96/5/25
-
2،000،000
 NC134
 مديريت پسماند
8
  8-16
 -    96/6/21
  96/6/21
-
2،000،000
 NC135
ايمني ماشين آلات، ابزار و حفاظها
8
  8-16
-
   95/6/3   95/6/3
-
-
 NC136
 OSHA
8
  8-16
14    95/2/12   95/2/12
تسلط نسبی بر زبان انگلیسی
 -
 NC150
پكيج دوره هاي كارآموزي ايمني
متغير با هماهنگي درخواست كننده

تلفن تماس: 84650-021                          تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651551-021 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir